Presse

TIDLIGERE ELEVER OG MEDARBEJDERE FÅR UFORBEHOLDEN UNDSKYLDNING FRA EFCs BESTYRELSE

Undersøgelse af kultur og trivsel blandt tidligere elever og medarbejdere på European Film College afdækker helt uacceptable forhold i de foregående år.

Sex & Samfund har for European Film College (EFC) i Ebeltoft undersøgt kulturen og trivslen blandt filmhøjskolens tidligere elever og medarbejderne gennem de sidste fem år. Undersøgelsens dokumenterer, at EFC i perioden desværre har været præget af utryghed, grænseoverskridende adfærd, et dårligt arbejdsmiljø og i nogle tilfælde seksuelle overgreb, og at skolens daglige ledelse trods henvendelser og klager ikke i tilstrækkeligt omfang reagerede på og håndterede de alvorlige forhold.

Det får bestyrelsesformand Jørgen Ramskov til at give en uforbeholden undskyldning til tidligere elever og medarbejdere:

- Det elever og medarbejdere har oplevet på EFC er helt uacceptabelt og må aldrig gentage sig. På skolens og bestyrelsens vegne siger jeg derfor: Undskyld. I blev svigtet og der blev ikke lyttet tilstrækkeligt til jer. Der er ændret meget på EFC de sidste 9 måneder, og vi står med en ny og bedre højskole i dag. Men det fjerner ikke fortiden, hvor alt for mange har haft helt urimelige oplevelser. Denne undskyldning visker ikke tavlen ren, men det er et klart budskab fra bestyrelsen og skolens ledelse om, at vi anerkender, at dét I oplevede, var helt uacceptabelt, siger Jørgen Ramskov.

Den daværende bestyrelse satte undersøgelsen i gang i foråret sidste år, efter en konkret klagesag om krænkende adfærd. Klagesagen blev håndteret, og medarbejderen er ikke længere ansat, men håndteringen medførte efterfølgende kraftig kritik – også af miljøet på skolen. Bestyrelsen ønskede på den baggrund at få en grundig undersøgelse af, hvordan elever og medarbejdere har oplevet miljøet på EFC.

- Rapporten er tankevækkende og rystende læsning for bestyrelsen. Både de samlede tal og de mange vidnesbyrd om ubehagelige oplevelser kaster en trist skygge over det tidligere EFC. Den har naturligvis også betydet selvransagelse i bestyrelsen, der ikke har haft tæt nok føling med skolens miljø og trivsel. Det retter vi nu markant op på. Bestyrelsen vil gerne takke dem, der har delt deres smertefulde oplevelser, det giver os forudsætningerne for at ændre EFC til det bedre, siger Jørgen Ramskov.

Et grænseløst konkurrencepræget og utrygt miljø

Undersøgelsen er sendt ud til 590 tidligere elever fra 5 årgange i perioden 2016-2021 og til 105 tidligere og nuværende medarbejdere ansat fra 2017 til 2021. 28% af de kontaktede elever og 33 % af de ansatte har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at EFC svigtede eleverne ved at ikke at etablere den helt grundlæggende tryghed for elever og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Og undersøgelsen understreger, at den nuværende proces med ny ledelse, nyt værdisæt og bedre kommunikation var bydende nødvendig.

- Vi må konstatere, at livet på EFC til tider løb af sporet i en kreativ og grænseløs kultur, der skabte utryghed og grobund for krænkende oplevelser for alt for mange elever og medarbejdere. Det var en usund og misforstået kultur, hvor passionen for film og en højspændt konkurrencementalitet ofte kammede over i mobning og krænkelser. Der blev ikke taget ansvarligt hånd om dette af ledelsen, og mange oplevede, at det skævvredne kreative miljø blev accepteret under henvisning til at ”sådan er filmbranchen”. Den kultur er EFC med sin nye ledelse og bestyrelse i gang med at tage et helt grundlæggende opgør med. Rapporten understreger at et trygt, kreativt miljø for eleverne og et sundt arbejdsmiljø for medarbejderne kræver klare værdier, der er kommunikeret, og en stærk ledelse, som elever og medarbejdere er trygge ved og tør henvende sig til.  Det er præcis, hvad vi arbejder på at skabe, siger Jørgen Ramskov.

EFC har siden debatten sidste år iværksat en række initiativer, der skal sikre et bedre og tryggere miljø for både elever og medarbejdere.

- Bestyrelse og den nye ledelse har sat gang i en proces væk fra konkurrencekulturen og hen mod en kultur med rod i højskoletanken. EFC skal være en højskole med stor faglighed og passion for filmkunsten, men vi har nu et andet fokus på trivsel og tryghed i hverdagen. EFC har indført et nyt værdisæt, et code-of-conduct for livet på skolen udviklet i samarbejde med elever og medarbejdere, og en og ny og forbedret kommunikation på alle planer. Hertil kommer et nyt forstanderpar med stærke rødder i både højskole- og filmmiljøet, som er kommet fint fra start. Det tegner godt – og dette opgør med fortiden er et vigtigt skridt på vejen frem, siger Jørgen Ramskov.

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen gennemføres møder med medarbejdere, nuværende og tidligere elever, hvor undersøgelsens resultater og konklusioner er drøftet.

Kommentarer og yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Jørgen Ramskov, tlf. 20 27 77 90

Fakta om undersøgelsen

Det var EFCs bestyrelse, der sidste år bestilte Sex & Samfund til at gennemføre en undersøgelse af EFCs kultur og sociale miljø blandt tidligere elever og medarbejdere. Undersøgelsen dækker perioden 2016 til 2021 og har titlen ”Culture and Social interaction at the European Film College”. Den er udarbejdet i perioden juni til november 2021 og 149 studerende og 35 medarbejdere fra de sidste fem år på EFC har deltaget.

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION OF THE PRESS RELEASE.

Læs hele undersøgelsen fra Sex & Samfund her.

Read the report from Sex & Samfund here.

Arkiv

Her kan du se de seneste pressemeddelelser og nyheder, udsendt af Den Europæiske Filmhøjskole.