Presse

Jørgen Ramskov er ny formand for Den Europæiske Filmhøjskole

Jørgen Ramskov er valgt som ny formand for bestyrelsen på European Film College (EFC) i Ebeltoft. Han overtog formandsposten den 21. juni 2021 fra den nuværende formand, instruktør og manuskriptforfatter, Ole Christian Madsen, som dog bliver i bestyrelsen.

”Den Europæiske Filmhøjskole har stor betydning for talentudviklingen i den danske branche – og er samtidigt en fantastisk højskole, så jeg er stolt over at blive valgt som formand. Skolen har været igennem en turbulent periode, men bestyrelsen har fået skabt et solidt grundlag for at komme videre. Skolen har et sæt klare retningslinjer og et stærkt fokus på at sikre et trygt og sikkert miljø. Jeg glæder mig til samarbejdet med bestyrelsen, den nye forstander, personalet og i særlig grad skolens elever, så højskolen fortsat kan være et fantastisk sted for filminteresserede unge”, siger Jørgen Ramskov.

Ole Christian Madsen har selv valgt at træde ned fra formandsposten, fordi han ser frem mod en arbejdsmæssigt meget intens periode i både Danmark og udlandet.

”I det sidste års tid har bestyrelsen arbejdet stenhårdt på at udvikle og implementere nye regler og kodeks for adfærd på skolen. Det er et arbejde, jeg er stolt over at have medvirket til. Da vi tidligere på året mistede vores forstander, krævede det endnu en stor indsats af bestyrelsen at styre skolen igennem krisen. EFC er nu på ret kurs, og der kommer en ny forstander lige om lidt. Jeg står samtidig over for nogle professionelle udfordringer i mit arbejdsliv, hvor jeg ikke mere vil kunne varetage mit hverv som frivillig og ulønnet bestyrelsesformand for EFC. Derfor træder jeg tilbage og overlader trygt ansvaret til Jørgen Ramskov, som jeg er meget glad for har indvilliget i at påtage sig opgaven. Med ham vil skolen være i sikre hænder,” siger Ole Christian Madsen.

Jørgen Ramskov, der også er direktør i Producentforeningen, blev valgt ind i EFCs bestyrelse på den ordinære generalforsamling den 21. juni. Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Jørgen Ramskov som formand, Lisbeth Katborg-Bjerre som næstformand, Søren Kjær, Mette Hofmann Meyer, Ole Christian Madsen, Christina Rosendahl og Bodil Bach.

Filmhøjskolen er ved at afslutte en ansættelsesproces til forstanderrollen. Det forventes, at en ny forstander kan tiltræde som planlagt 1. august 2021.

Den konstituerede forstander Klaus Hansen, fratræder som planlagt den 22. juni, og indtil en ny forstander tiltræder, vil den midlertidige viceforstander, Simon Weil, være konstitueret som forstander.

Pressekontakt: Anne Nordenhof, PR & Kommunikation. Send email.

Handleplan og udtalelse fra bestyrelse og ledelse på filmhøjskolen

Udtalelse fra Den Europæiske Filmhøjskoles ledelse og bestyrelse.

EFC har det sidste halve års tid været under heftig beskydning fra Filmmagasinet Ekko, der med et stort antal artikler og fejlbehæftede påstande bidrager til misinformation og stigmatisering af højskolen. Artiklerne kommer på bagkant af frustration over, at kommunikation og håndtering af grænseoverskridende opførsel ikke tydeligt er adresseret. Dette tager bestyrelsen meget alvorligt og har i mange måneder arbejdet offensivt for at kunne forebygge og behandle, at dette sker igen.

Kritikken fra Ekko har tematikker som manglende handlekraft fra ledelse og bestyrelse. Den opfattelse deler vi ikke. Tværtimod. I sådanne sager er det vigtigt, at vi som institution respekterer, at personoplysninger er fortrolige. Derfor har det været umuligt for os at gå i dialog med Ekko og derfor oplever vi, at det, der er blevet bragt i Ekko, er et partsindlæg. Som vi ser det, er der kun kommet tabere ud af den dækning, det har efter vores mening ikke bidraget til hverken at løse problematikken eller til en større forståelse for situationen.

EFCs bestyrelse og midlertidige ledelse har derfor bedt Ekkos chefredaktør Claus Christensen om en ikke-redaktionel kop kaffe, hvor vi sammen med EFCs advokat vil drøfte Ekkos dækning af sagen. Primært med henblik på at drøfte, hvordan vi kan undgå, at noget sådant kan ske igen i fremtiden. Fra EFCs side er vi særdeles kede af, at det er kommet så langt. Som så mange andre ønsker vi et kritisk, men sagligt brancheblad.

Samtidig med at vi bruger mange ressourcer på at forholde os til Ekkos dækning af sagen, er vi stolte over den meget ambitiøse plan, som bestyrelsen har lagt for at få udviklet en kultur på EFC, hvor der tages klar stilling til mobning, seksuelle krænkelser og diskrimination.

Vi er kede af de tidligere elevers bekymringer og frustration, men vi skal understrege, at de bliver hørt, og at deres synspunkter indgår i skolens arbejde for en fremtidig politik omkring mobning, krænkelser og diskrimination.

I den kommende weekend sendes der anonyme spørgeskemaer ud til i alt 5 årgange af elever. Spørgeskemaet skal danne grundlag for en undersøgelse af EFCs kultur, sociale interaktion og samarbejde. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet og gennemføres af Sex & Samfund. Herudover er der aktuelt en gruppe nuværende elever, der har påtaget sig opgaven med at udarbejde et manifest. Manifestet skal danne grundlaget for EFCs adfærdskodeks og er den nuværende årgangs gave til fremtidige årgange. Herudover er der etableret "go-to-ordninger" hos en psykolog med erfaring inden for krænkelser, og ledelsen har udarbejdet procedurer for håndtering af fremtidige krænkelser.

EFCs tilgang er inddragelse af alle parter i udviklingen af et samlet kompleks af indsatser for at forebygge og håndtere mobning, krænkelser og diskrimination. Det er hårdt arbejde - og ikke en skriveøvelse. Og ikke bare nu, men også i næste, og næste og... skoleår.

På EFCs vegne,

Søren Kjær, fungerende formand

Klaus Hansen, midlertidig forstander

Handleplan til styrkelse af  arbejdet med at forhindre og håndtere mobning, seksuelle krænkelser og diskrimination

23. april: Etablering af go-to-ordning. Ekstern psykolog, der tilbyder fortrolig samtale.

26. april: Code of Conduct workshop for elever, lærere og ansatte. Præsentation af regler og procedurer, gennemgang af, hvad en krænkelse er, oplæg om krænkelser på filmoptagelser, invitation til en arbejdsgruppe.

16.-28. maj: Møder i arbejdsgruppe, udvikling af adfærdsregler for EFC – Code og Conduct. 12 elever, 3 lærere.

21.-22. maj: Anonymt spørgeskema udsendes til nuværende elever samt tidligere elever 4 år tilbage (5 årgange i alt). 

Ultimo maj: Anonymt spørgeskema udsendes til nuværende og tidligere lærere, 5 år tilbage.

Oktober: Rapport fra Sex og Samfund.

Igangværende: Køreplan for næste års elever udvikles.

Pressekontakt: Anne Nordenhof, PR & Kommunikation. Send email.

Arkiv

Her kan du se de seneste pressemeddelelser og nyheder, udsendt af Den Europæiske Filmhøjskole.